office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

O nama

Gradski zavod za veštačenja iz Beograda, sa sedištem u ulici Svetozara Markovića,  osnovan je Rešenjem Skupštine grada Beograda 24.01.1974. godine, na inicijativu pet sudova grada Beograda, kao ustanova koja vrši delatnost od posebnog društvenog interesa.

Gradski zavod za veštačenja ne finansira se iz budžeta Grada Beograda niti Republike Srbije, već isključivo iz sopstvenih sredstava.

Gradski zavod za veštačenja registrovan je u Privrednom sudu u Beogradu, a rešenjem Ministarstva Pravde upisan je u registar Parvnih lica koja obavljaju poslove sudskih veštačenja.

Ukupan broj zaposlenih u Gradskom zavodu za veštačenja je 68, od čega je 50 visokoobrazovanih kadrova, inženjera građevine, arhitekture, saobraćaja, mašinstva, elektrotehnike, poljoprivrede, šumarstva, pejsažne arhitekture, ekologije, tehnologije, geodezije i diplomiranih ekonomista.

Gradski zavod za veštačenja izvršio  je u pojedinačnim i multidisciplinarnim, odnosno komisijskim veštačenjima veliki broj usluga u okviru delatnosti kojima se bavi više od četiri decenije postojanja.

U Gradski zavod za veštačenja uveden je sistem upravljanja kvalitetom i to Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom (QMC), životne sredine (EMC) i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OX&C), prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BSI OHSAS 18001