office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

Istorija

Na inicijativu pet Sudova Grada Beograda, dana 24.01.1974. godine, osnovan je Gradski zavod za veštačenja – sa potpunom odgovornošću , Rešenjem Skupštine Grada Beograda , kao ustanova koja vrši delatnost od posebnog društvenog interesa.

Zgrada u koju je smešten Gradski zavod za veštačenja 1974. godine,  gde se i danas nalazi,  u ulici Svetozara Markovića 42, bila je ujedno i sedište II Suda u Beogradu

Za prvog direktora imenovan je Predsednik III Suda u Beogradu, Momčilo Đukić, diplomirani pravnik – sa neograničenim ovlašćenjima.

Usled velikog obima posla i kontinuiranog rasta broja zaposlenih stručnih kadrova, Gradski zavod za veštačenja  1984. godine, iz sopstvenih sredstava, proširio je poslovni prostor izgradnjom 4. i 5. sprata zgrade u kojoj se nalazi.

U petoj deceniji postojanja, Gradski zavod za veštačenja iza sebe ima veliki broj referenci. Skoro da ne postoji kapitalni državni projekat na kojem  nije učestvovala naša ustanova.

Gradski zavod za veštačenja je najreferentnija ustanova ovog tipa u Republici Srbiji.