office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

 

IZRADA ENERGETSKOG PASOŠA

Usluga vršenja energetskog pregleda i izdavanje Energetskog pasoša obuhvata:

  • Energetski pregled zgrade

Analiza arhitektonsko-građevinskih karakteristika zgrade, odnosno analiza toplotnih karakteristika termičkog omotača zgrade;

Analiza energetskih svojstava sistema grejanja;

Analiza sistema automatske regulacije sistema grejanja u zgradi

  • Izveštaj o obavljenom energetskom pregledu zgrade
  • Vrednovanje i završno ocenjivanje ispunjenosti propisanih zahteva o energetskim svojstvima zgrade
  • Proučavanje potvrđene tehničke dokumentacije
  • Kontrola merodavne gradilišne dokumentacije i atestne dokumentacije neophodne za energetski pregled
  • Izdavanje energetskog pasoša
  • Energetski pasoš zgrade izdaće se po izvršenom energetskom pregledu zgrade I vrednovanju i završnom ocenjivanju ispunjenosti propisanih zahteva o energetskim svojstvima zgrade.

 Gradski zavod za veštačenja, kao ovlašćena organizacija, može izdati energetski pasoš pri čemu se jedan primerak  dostavlja Ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva u roku od 15 dana od izdavanja.