Техничка контрола

 

 

1974

ЗНАЧАЈНИЈИ ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ВЕШТАЧЕЊА ИЗВРШИО ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ
 • Више стамбених објеката у насељу “Браће Јерковић III”;
 • Стамбени објекти у Блоку 24, Нови Београд;
 • Стамбени објекти у II и IV Месној заједници Врачар;
 • Стамбени објекти блока XVI Врачар;
 • Стамбени објекти у V Месној заједници “Западни врачар”;
 • Стамбени објекти блокова А, А-II, А-III, Б-II стамбеног насеља “Денкова башта”;
 • Стамбени објекти на локацији “Јанко Лисјак”;
 • Стамбени објекат у Кнез Михаиловој бр. 39;
 • Стамбени објекат на углу улица 27. Марта и Таковске;
 • Стамбени објекат у ул. Гундулићев венац 4, 513;
 • Стамбени објекти у насељу Ресник II МЗ;
 • Стамбени објекти у блоку 2 насеља “Спортски центар”;
 • Стамбени објекти А и Ц у блоку 9Б насеља “Ретензија” у Земуну
 • Стамбени објекти насеља “Голф” Локација 1, 3, 4 и 8;
 • Стамбени објекти 01 и 02 у насељу “Церак Ледина”;
 • Стамбени објекти групације 1 у насељу “Чукаричка падина”;
 • Стамбени објекти у Лазаревцу II МЗ;
 • Стамбени објекти насеља “Тополице” у Обреновцу;
 • Стамбени објекти у VI МЗ Баново брдо;
 • Блок зграда у оквиру реализације ДУПа, Блок 4, Београд;
 • Стамбени објекти на локацији “Сунчана падина”;
 • Стамбени објекти у ул. Смиљанићевој 37, Његошевој 55-57, Царице Милице 2;
 • Стамбени објекат у ул. Маршала Толбухина 31-33;
 • Стамбени објекти на локацији “Беле воде”;
 • Стамбени објекти групације Ц, Д и Б у I МЗ Михајловац;
 • Стамбени објекат у Ул. Бирчаниновој бр. 4
 • Надзиђивање стамбеног објекта у Ул. Незн. јунака бр. 21
 • Стамбени објекат у Ул. Дурмиторској 14-28 и 120; (Потврда: VI 1991. год.)
 • Стамбени објекти у блоку 2 Гундулићев венац;
 • Стамбени објекат у блоку 8а Нови Београд;
 • Стамбени објекти у II и III МЗ “Бежанијска коса”;
 • Надзиђивање објеката у зони ДУПа “Чукаричка падина”;
 • Објекти у оквиру ДУПа и МЗ Жарково;
 • Стамбени објекти у Миријеву (К3, К7, К8 и К9);
 • Стамбени објекти у низу у насељу Вишњичка Бања Дубодолина;
 • Објекти у Групацији “Д” и МЗ “Михајловац”,
 • Објекти у групацији “А”, Јулино Брдо,
 • Надградња равних кровова у Улици Луја Адамича 2834;
 • Стамбени објекат у Устаничкој 180а;
 • Стамбени објекти у блоковима 2.13, 214 Насеље „Камендин“
 • Стамбени објекат ГП-1 – функционална целина 10 у блоку 61, Нови Београд
 • Уређење терена и спољњег осветљења ПФЦ 10, Блок 61
 • Дечија установа „Лептирић“, Раља
ПОСЛОВНO СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ
 • Пословно стамбени објекат у Гроцкој;
 • Пословно стамбени објекат у улици Ђушиној 10-12;
 • Пословни стамбени комплекс у блоку 20 Нови Београд;
 • Пословно стамбени објекат, Гундулићев венац бр. 44,
 • Пословни стамбени објекат у Ул. Француској 42,
 • Пословни стамбени објекат у Салвадора Аљендеа 2 и 4;
 • Пословно стамбени објекат, Блок 2, угао Француске и Сењанин Иве;
 • Пословни објекти у Ул. Страхињића Бана 19, 21 и Риге од Фере 15 и 17;
 • Пословни објекат “Омега центар” Ул. Таковска;
 • Пословно стамбени објекат у Ул. Страхињишћа Бана 310а;
 • Реконструкција котларнице Клиничког центра Србије;
 • Стамбено пословни објекат ГП-1 у Блоку 61, Нови Београд;
 • Објекат Ботаничке баште „ЈЕВРЕМОВАЦ“;
 • Дечји вртић „МЛАДОСТ“ у Панчеву;
 • XV Гимназија, Гочка ул.;
 • Реконструкција саобраћајног чвора Аутокоманда
 • Адаптација пословног простора Регионалног центра, Деспота Стефана 118 – 120
 • Надзиђивање дела објекта Факултета политичких наука, Јове Илића 165
 • Реконструкција крова затвореног базена СРЦ „ТАШМАЈДАН“
 • Санација и адаптација пливалишта КОШУТЊАК
 • Комбинована дечија установа у Калуђерици
 • Реконструкција ДИФ ФК „Земун“
 • Адаптација и санација Дома културе МЗ „Бели поток“
 • Дом здравља „М. Стојковић“, Гроцка
 • Дом здравља у Миријеву
ХОТЕЛИ И УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
 • Депаданс хотела “Славија”;
 • Инсталације у хотелу “Hyatt” Нови Београд;
 • Хотел “Планум” Златибор;
 • Хотел “Младост” Булевар ЈНА Београд;
 • Хотел “Михајловац” Београд;
 • Хотел “Младост турист” у Бечићима;
 • Објекат “Конак возопратног особља”;
 • Ресторани “MC Donald’s”, Теразије и Пожешка;
 • Објекти на Копаонику из програма санације 1984. год.: стамбени објекти, спортске хале, школе, дечји вртићи, продавнице, производне хале, штампарије, домови културе, хотели и др.;
КОМПЛЕКСНИ,  ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
 • Библиотека и архив САНУ, Јакшићева улица;
 • Нови објекат за ковање новца са пратећим садржајем у Београду;
 • Објекти посебне намене (Резиденције): у Ул. Сердар Јола;
 • Занатски центар “Врачарац” на Врачару;
 • Домови пензионера у насељима Браће Јерковић и Миријеву;
 • Спортскорекеративни центар “Бањица”,
 • Тржни центар у Војводе Миленка,
 • Нова поликлиника (II етапа) УКЦ, Београд;
 • Производна хала “Обод”, слободна царинска зона Београд;
 • Хангар авио сервиса и техничка база на Аеродорому Сурчин;
 • Топлане “Дунав”, “Нови Београд”, “Ресник” и “Церак”;
 • IV линија хемијске припреме воде и објекат за снабдевање пијаћом водом у ТЕНТ- у “А” Обреновац;
 • Трамвајски депо на Новом Београду;
 • Сервис за трамваје на Дорћолу;
 • Санација насипа у Вишњичкој улици;
 • Саобраћајнице стамбеног насеља Ресник;
 • Дренажни систем “Денкова башта”;
 • ТС “Орашац”;
 • Ауто база Врбник Поток;
 • Тролејбуски депо “Дорћол”;
 • Двоетажне гараже у војводе Миленка 40;
 • Тениски терени СД “БАСК”;
 • Антенски стуб РТВ “Пинк”;
 • Реконструкција објеката “Перион Кула” у железничкој станици;
 • Објекат ПТЦ “Земунски кеј;
 • Доградња робне куће “Дрвотекс” Булевар Лењина 113;
 • Реконструкција трамвајске пруге и контактне мреже од Господарске механе до окретнице у Пожешкој ул.;
 • Санација моста преко реке Саве (8) и прилазних конструкција;
 • Реконструкција трамвајске  пруге  и  контакт  мреже  у  Улици  војводе  Степе (окретница на Бањици до Аутокоманде);
 • Санација трамвајске пруге и контакт мреже, Ул. Др Ивана Рибара
 • Допуна Главног пројекта Аутопута Е-75, Ниш-граница са Македонијом (деоница:Букуревац-граница са Македонијом);
 • Реконструкција трамвајске пруге и контактне мреже у Булевару краља Александра од Вуковог споменика до Господара Вучића;
 • Реконструкција, надградња и доградња за објекат Апелационог суда у Крагујевцу
 • Доградња и реконструкција Окружног суда у Крагујевцу
 • Клинички центар Србије – ангиограф у Институту за кардиоваскуларне болести у Београду, као и Главни пројекти за адаптације у Институту за гинекологију, Дигестивне болести, Ендокринологију и Нефрологију.
 • Објекат Тужилаштва у Кнеза Милоша 30 – 36 и објекат Посебног одељења Вишег суда у Устаничкој 29

ОБЈЕКАТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ВЕШТАЧЕЊА ИЗ БЕОГРАДА ИЗВРШИО ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ  ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ ИЗ ЧЛАНА 24. ЗАКОНА

 • Тачка 3: Топлане Дунав, Нови Београд, Церак, Ресник,
 • Тачка 5: ТС “Орашац”
 • Тачка 8: Хангар авио сервиса и техничка база на Аеродрому Сурчин
 • Тачка 21:Антенски стуб РТВ “Пинк”,
logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.