Легализација

 

 

1974

ЗНАЧАЈНИЈИ ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ВЕШТАЧЕЊА ВРШИО ПРЕГЛЕД ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ И ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УПОТРЕБУ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА У ПЕРИОДУ 2010

  • Стамбени објекат на ГП 36-2, целина Бањички венац, Ул. Вељка Лукића Курјака 4Б, 4В и 4Г – СЗ ХИДРОТЕХНИКА Београд
  • Стамбени објекат на ГП 36-3, целина Бањички венац, Ул. Вељка Лукића Курјака 6А, 6Б и 6В – СЗ ХИДРОТЕХНИКА Београд
  • Објекти у Спортском центру „Ковилово“ (15 објеката), Зрењанински пут 170 – БГ СПОРТСКИ ЦЕНТАР КОВИЛОВО д.о.о. Београд
  • Стубна ТС и подземно-надземни прикључни водови у насељу „Грмовац“ код Добановаца ЕДБ д.о.о. БЕОГРАД
  • Пословно-приземни објекат у Обреновцу, кат.парц. 1539 КО Рвати, Улица краља Александра И бр. 86 – НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, Београд
  • Пословни објекат,  Ваљевски  пут  б.б.,  Обреновац-Стублине    – АЛАТНИЦА „БАРОВИЋ“ д.о.о.
  • Научно технолошки парк „Звездара“ – „ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ“ д.о.о., Београд
  • Објекти у склопу комплекса Индустријског погона у Земуну (15 објеката) у Ул. Стојана Марковића 0/0 – „РАТКО МИТРОВИЋ-ДЕДИЊЕ“ д.о.о., Београд
  • Реконструкција трамвајске пруге, контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у Ул. војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици – АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ
  • Стамбено-пословни објекат у Политовој 12 – ЕКОСИНВЕСТ I д.о.о.
  • Подземна гаража Г2, са два објекта за одлагање смећа на крову гараже у Блоку 65 – АIRPORTCITY
  • Пословни објекат  у  Ул.  књегиње  Зорке  бр.  25  –  29  и  подземна  гаража  у Макензијевој 34 – ЦЕНТРАЛИНВЕСТ
  • Ташмајдански парк – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
  • Стадион ТАШМАЈДАН – АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ
  • Терминал 1, Везни део и ВИП Салон на Аеродрому „НИКОЛА ТЕСЛА“, Београд
  • Стамбени објекат у Косте Новаковића 24 – 26 – НОВА ДЕЛТА ПЛУС
  • Објекти на подручју града – ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА
  • Асфалтна база Цветовац – ЈКП БЕОГРАД ПУТ
  • Стадион ФК РАДНИЧКИ у Обреновцу – ФК РАДНИЧКИ
  • Спортски терени  дечјег  рекреативног  центра  ШУПЉА  СТЕНА  на  Авали  – ОПШТИНА ВРАЧАР

Напомена: У периоду од јануара 1998. до децембра 2002. године, комисије Завода обрадиле су 1.115 предмета за легализацију пословних и пословно- стамбених објеката на подручју града, по налогу тадашњег Секретаријата за урбанизам града Београдав

logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.