Грађевинарство

Списак професионалаца из ове области .

gradjevinarstvo2
gradjevinarstvo1

Јововић (Спасоје) Слободан

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Инвестиције, улагања и др.
Решење број: 740-05-01799/2010-03

Дробњаковић (Радослав) Радивоје

Дипломирани инжење грађевинарства

Ужа специјалност: Грађевинске конструкције
Решење број: 740-05-00867/2010-03

Инић (Костантин) Бранислав

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Конструкције и грађевинско занатски радови
Решење број: 740-05-00621/2010-03

Милошевић (Васиљ) Славица

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Грађевинске конструкције
Решење број: 740-05-01768/2010-03

Оташевић (Петрашин) Татјана

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Експропријација, процене вредности
Решење број: 740-05-01118/2010-03

Цветковић (Милош) Биљана

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Процена грађевинске и тржишне вредности објеката и др.
Решење број: 740-05-01117/2010-03

Лукић (Срето) Слободан

Струковни инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Високоградња
Решење број: 740-05-00958/2010-03

Петровић (Живко) Велимир

Грађевински техничар

Ужа специјалност: Калкулације

Сандић (Мирко) Владимир

Грађевински техничар

Ужа специјалност: Калкулације

Тадић (Велизар) Небојша

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Путеви, аеродроми и железнице
Број решења: 740-05-04981/2010-03

Шелкен (Драгутин) Борис

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност:бензинске станице
Број решења:740-05-05413/2010-03

Живковић (Петар) Драгана

Грађевински техничар за високоградњу

Ужа специјалност: завршни занатски радови
Број решења: 740-05-00068/2014-22

Мирковић (Радивоје) Мирјана

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Процена вредности грађевинских објеката
Број решења: 740-05-02072/2014-22

Марковић (Радисав) Горан

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Извођење и надзор
Број решења: 740-05-00207/2014-22

Стојиљковић (Драгослав) Јована

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Грађевинске конструкције и завршни грађевинско-занатски радови
Број решења: 740-05-00188/2014-22

Радоичић (Ратко) Весна

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Грађевинске конструкције
Број решења: 740-05-01717/2010-03

Пештерац (Борис) Ана

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа специјалност: Грађевинске конструкције

logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.