Процене

 

 

1974

Услуге процене обухватају процене вредности покретне, непокретне имовине и капитала:

 • Процена вредности земљишта: (грађевинско, пољопривредно, шумско, остало земљиште)
 • Процена вредности биљних култура: пољопривреда и шумарство
 • Процена вредности грађевинских објеката: инфраструктурни, стамбени, пословни, помоћни
 • Процене вредности машинске, електро опреме и возила
 • Процене вредности комплетне имовине и капитала предузећа
 • Процене фер вредности

Примена:

 • За сврху интерног пословног одлучивања
 • За потребе у сврху финансијског извештавања
 • За потребе у поступку стечаја
 • За потребе у поступку експропријације
 • За потребе у поступку закључења уговора о кредиту обезбеђених хипотеком
 • За потребе продаје непокретности у поступку вансудског намирења и др.

 

logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.