Израда енергетског пасоша

1974

Услуга вршења енергетског прегледа и издавање Енергетског пасоша обухвата:

  • Енергетски преглед зграде

Анализа архитектонско-грађевинских карактеристика зграде, односно анализа топлотних карактеристика термичког омотача зграде;

Анализа енергетских својстава система грејања;

Анализа система аутоматске регулације система грејања у згради

  • Извештај о обављеном енергетском прегледу зграде
  • Вредновање и завршно оцењивање испуњености прописаних захтева о енергетским својствима зграде
  • Проучавање потврђене техничке документације
  • Контрола меродавне градилишне документације и атестне документације неопходне за енергетски преглед
  • Издавање енергетског пасоша
  • Енергетски пасош зграде издаће се по извршеном енергетском прегледу зграде И вредновању и завршном оцењивању испуњености прописаних захтева о енергетским својствима зграде.

Градски завод за вештачења, као овлашћена организација, може издати енергетски пасош при чему се један примерак доставља Министарству надлежном за послове грађевинарства у року од 15 дана од издавања.

 

 

logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.