Вештачења

 

 

1974

Послови вештачења представљају стручне активности чијим се обављањем, уз коришћење научних, техничких и других достигнућа, пружају суду или другом органу који води поступак потребна стручна знања која се користе приликом утврђивања, оцене или разјашњења правно релевантних чињеница.

Вештак својим стручним знањем помаже суду да утврди чињеницу која је предмет доказивања. Налаз и мишљење судског вештака се вреднује као и сваки доказ и према слободној оцени суда он се може прихватити, затражити му се допуна или одбити. Такође, као и сваки доказ у поступку, Налаз и мишљење вештака се цени не само појединачно само за себе, већ и у вези са другим релевантним доказима. Налаз вештака се бави чињеницама о датој теми, а мишљење њиховом стручном класификацијом.

Вештачења могу да се раде и по другом основу, односно на захтев правног или физичког лица у случајевима када поступак није пред судом, а где је вештачење потребно како би се правилно и потпуно утврдиле чињенице или фактичко стање по неком питању.

Вештак приликом израде Налаза и мишљења користи сву доступну документацију која је везана за предмет вештачења, а своје мишљење може допунити уколико се у току трајања поступка појави додатна релевантна документација по том питању.

Сам захтев за вештачење је потребно да буде јасно дефинисан, тако да остане у оквиру струке којој је захтев намењен како би вештачење могло бити обављено у целости.

У редовима запослених Градски завод за вештачења има судске вештаке у оквиру свих делатности за које је регистрован.

 

logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.