БИЗНИС ГАРДЕН БЕОГРАД

AEROPORT CITY БЕОГРАД

ПОЗОРИШТЕ НА ТЕРАЗИЈАМА

АУТО ПУТ

НОВА ТОПИОНИЦА - РТБ БОР

АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

КОМБАНК АРЕНА

МОСТ НА ДУНАВУ КОД БЕШКЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

Уведени стандарди

ISO 9001 2

SRPS ISO 9001:2015
Број сертификата QS-0206

ISO14001 1

SRPS ISO 14001:2015
Број сертификата ES-0032

ISO 45001 1

SRPS ISO 45001:2018
Број сертификата OH-0017

ISO 27001 1

SRPS ISO 27001:2022
Број сертификата IS-0082

О нама

Градски завод за вештачења

из Београда основан је 24.01.1974. године, на иницијативу пет судова града Београда

Градски завод за вештачења из Београда, са седиштем у улици Светозара Марковића, основан је Решењем Скупштине града Београда 24.01.1974. године, на иницијативу пет судова града Београда, као установа која врши делатност од посебног друштвеног интереса.

Градски завод за вештачења не финансира се из буџета Града Београда нити Републике Србије, већ искључиво из сопствених средстава.

Градски завод за вештачења регистрован је у Привредном суду у Београду, а решењем Министарства Правде уписан је у регистар Парвних лица која обављају послове судских вештачења.

У Градском заводу за вештачења има преко 70 запослених, од чега је више од 50 високообразованих кадрова инжењера грађевине, архитектуре, саобраћаја, машинства, електротехнике, пољопривреде, шумарства, пејсажне архитектуре, екологије, технологије, геодезије и дипломираних економиста.

Градски завод за вештачења извршио је у појединачним и мултидисциплинарним, односно комисијским вештачењима велики број услуга у оквиру делатности којима се бави више од четири деценије постојања.

Градски завод за вештачења већ дуги низ година има успостављен Интегрисани систем менаџмента (IMS) који је усмерен на унапређење процеса рада у свим областима значајним за предузеће. Свој пословни успех и даљи развој заснива на квалитету производа и услуга, заштити животне средине, заштити здравља и безбедности на раду као и безбедношћу информацијама испуњавањем међународних стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2022.

Применом, одржавањем и континуираним унапређењем система менаџмента квалитетом у свим својим организационим деловима, Градски завод за вештачења оправдава место водећег лидера у области свог деловања.

immigration consultant 07
logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.