office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

 

TEHNIČKI PREGLEDI

Usluga vršenja tehničkog pregleda visokogradnje i niskogradnje obuhvata aktivnosti na:

  • Proučavanju potvrđene tehničke dokumentacije
  • Kontroli vođenja gradilišne dokumentacije (atestne i druge dokumentacije) neophodne za tehnički pregled
  • Vršenju konačnog tehničkog pregleda izvedenih radova u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 27/15 i 29/16).
  • Izradi Zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu i Predloga za upotrebnu dozvolu koji zajedno čine Izveštaj Komisije za tehnički pregled