office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

Saobraćaj

Вујновић (Радивој) Мирјана

Дипломирани инжењер саобраћаја
Ужа специјалност: Саобраћајне незгоде и процене штета
Решење број: 740-05-00060/2011/2010-03

Радонић (Владо) Борислав

Дипломирани инжењер саобраћаја
Ужа специјалност: Анализа саобраћајних незгода
Број решења: 740-05-00781/2010-03