office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

Poljoprivreda i šumarstvo

ПОЉОПРИВРЕДА

Ратковић (Душан) Никола

Дипломирани инжењер пољопривреде
Ужа специјалност: Воћарство и виноградарство
Решење број: 740-05-01869/2010-03

Мијовић (Миломир) Драган

Дипломирани инжењер пољопривреде
Ужа специјалност: Воћарство и виноградарство
Решење број: 740-05-00005/2014-22

Ратковић (Никола) Љиљана

Дипломирани инжењер пољопривреде
Ужа специјалност: Технологија

ШУМАРСТВО

Галавић (Душан) Симо

Дипломирани инжењер организационих наука-мастер
Ужа специјалност: Газдовање шумама
Решење број: 740-05-01160/2014-22