office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

Mašinstvo

Виријевић (Миливоје) Братислав

дипломирани машински инжењер
Ужа специјалност: Транспортни уређаји, рударске и грађевинске машине
Решење број: 740-05-00909/2010-03

Дојић (Драгољуб) Милан

дипломирани машински инжењер
Ужа специјалност: Термотехника
Решење број: 740-05-01033/2010-03

Мићовић (Љубивоје) Зоран

дипломирани машински инжењер
Ужа специјалност: Термотехника
Решење број: 740-05-01032/2010-03