office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

Elektrotehnika

Вељковић (Вукадин) Драгана

Дипломирани инжењер електротехнике
Ужа специјалност: Процене, пожари
Решење број: 740-05-00773/2010-03

Славић (Божо) Слободан

Дипломирани инжењер електротехнике
Ужа специјалност: Енергетика
Решење број: 740-05-01844/2010-03

Симовић (Славко) Наташа

Дипломирани инжењер електротехнике
Ужа специјалност: Телекомуникације
Решење број: 740-05-02232/2014-22