office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

Ekonomska-finansijska delatnost

Антонић (Томислав) Јасна

Дипломирани економиста
Ужа специјалност: Рачуноводство, пословне финансије, порези, обрачун
зарада, спољна трговина
Решење број: 740-05-00586/2010-03

Лабовић (Гојко) Мирјана

Дипломирани економиста
Ужа специјалност: Финансије, банкарство и осигурање
Решење број: 740-05-00914/2010-03

Марковић (Раденко) Вера

Дипломирани економиста
Ужа специјалност: Спољна трговина, девизни послови и др.
Решење број: 740-05-00589/2010-03

Цветковић-Ђурашић (Стојан) Гордана

Дипломирани економиста
Ужа специјалност: Банкарско пословање, накнаде штете, пореске утаје,
камате
Решење број: 740-05-00576/2010-03

Радивојевић (Угљеша) Весна

Дипломирани економиста
Ужа специјалност: Банкарство и рачуноводство
Решење број: 740-05-01717/2010-03

Максимовић (Љубисав) Добрица

Дипломирани економиста
Ужа специјалност: порези
Решење број: 740-05-02988/2010-03

Батинић (Љупко) Драгомир

Дипломирани економиста
Ужа специјалност: рачуноводство,
ревизија и финансијско управљање
Решење број: 740-05-03562/2010-03

Петковић (Дане) Весна

Дипломирани економиста
Ужа специјалност: Финансије, девизно пословање
Решење број: 740-05-00191/2014-22

Јованчић (Никодин) Бранка

Дипломирани економиста
Ужа специјалност:Финансије, рачуноводство, ревизија
Решење број: 740-05-00490/2014-22