office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

Arhitektura

Јовановић (Драгослав) Јелена

Дипломирани инжење архитектуре
Ужа специјалност: Пројектовање и израда пројектне документације, процена
вредности непокретности
Решење број: 740-05-01252/2010-03

Буднар (Милан) Жаклина

Дипломирани инжење архитектуре
Ужа специјалност: Извођење високоградње и унутрашњих инсталација водовода и
канализације
Решење број: 740-05-00646/2010-03

Цивић (Милутин) Бранимир

Дипломирани инжење архитектуре
Ужа специјалност: Извођење архитектонско-грађевинских конструкција и
грађевинско занатских радова на објектима високоградње
Решење број: 740-05-01559/2010-03

Милошевић (Драгољуб) Томислав

Дипломирани инжењер архитектуре
Ужа специјалност: Архитектура
Решење број: 740-05-01119/2010-03

Станковић (Бранислав) Никола

Дипломирани инжењер архитектуре
Ужа специјалност: Архитектура

Ваван Вучељић (Бојан) Сања

магистар техничких наука
Ужа специјалност: Архитектура
Број решења: 740-05-01448/2010-03

Кецман (Милан) Снежана

Дипломирани инжењер архитектуре
Ужа специјалност: Пројектовање,
Надзор и процена вредности непокретности
Број решења: 740-05-03851/2010-03

Ђурчевић (Момир) Тања

Дипломирани инжењер архитектуре
Ужа специјалност: Процена вредности непокретности, извођење архитектонско-
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње.
Број решења: 740-05-00245/2014-22

Мухандес (Самир) Јасмина

Дипломирани инжењер архитектуре
Ужа специјалност:Енергетска ефикасност,архитектонско пројектовање, процена
вредности непокретности.
Број решења: 740-05-00071/2014-22

Гвоздић (Миодраг) Мила

Дипломирани инжењер архитектуре
Ужа специјалност: Архитектура

Тасић (Глигорије) Јовица

Архитектонски техничар
Ужа специјалност: Архитектура