office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

Procene

Usluge procene obuhvataju procene vrednosti pokretne, nepokretne imovine i kapitala:
– Procena vrednosti zemljišta: (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, ostalo zemljište)
– Procena vrednosti biljnih kultura: poljoprivreda i šumarstvo
– Procena vrednosti građevinskih objekata: infrastrukturni, stambeni, poslovni, pomoćni
– Procene vrednosti mašinske, elektro opreme i vozila
– Procene vrednosti kompletne imovine i kapitala preduzeća
– Procene fer vrednosti

Primena:
– Za svrhu internog poslovnog odlučivanja
– Za potrebe u svrhu finansijskog izveštavanja
– Za potrebe u postupku stečaja
– Za potrebe u postupku eksproprijacije
– Za potrebe u postupku zaključenja ugovora o kreditu obezbeđenih hipotekom
– Za potrebe prodaje nepokretnosti u postupku vansudskog namirenja i dr.