Gradski zavod za veštačenja iz Beograda osnovan je Rešenjem Skupštine grada Beograda br. 021.1-76/74-10-04 od 24.1.1974.g. kao ustanova koja vrši delatnost od posebnog društvenog interesa tj. za potrebe vršenja veštačenja u ekonomsko finansijskoj oblasti i oblasti gradjevinarstva.
Uvedeni su novi ISO standardi


OHSAS 18001:2008 »
      ISO 9001:2008 »        ISO 14001:2005 »

28.01.2014.

Konkurs za diplomiranog inženjera arhitekture


Za prijem u radni odnos na određeno vreme sa mogućnošću prerastanja u radni odnos na neodređeno vreme za sledeće izvršioce:Diplomirani inženjer Arhitekture  - Uslovi: - Završen Arhitektonski fakultet; - Sudski veštak ...


26.01.2014.

Konkurs za diplomiranog inženjera građevine


Za prijem u radni odnos na određeno vreme sa mogućnošću prerastanja u radni odnos na neodređeno vreme za sledeće izvršioce:Diplomirani inženjer građevine - smer konstrukcije  - Uslovi: - Završen Građevinski fakultet; ...